Denní medievista
Denní medievista

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Církve a krize v průběhu staletí

8. listopadu 2021 v 9:45 - 9. listopadu 2021 v 17:00

pondělí 8. 11.

9.45–10.00 Zahájení

KRIZE A CÍRKEVNÍ INSTITUCE
10.00–11.20

Petr KUBÍN, Násilné prosazení klerického celibátu v českých zemích ve 12. století

Petr HONČ, Velké a malé krize doby pobělohorské. Kurie, nunciové a čeští preláti

Iveta COUFALOVÁ, Krize církve za hranicí. Konverze panovníka jako bezpečnostní riziko i jako naděje pro protistranu: August Silný a vzestup krušnohorského Mariascheinu coby místa konverze diskuse

11.20–11.35 – přestávka

11.35–12.30
Marek ŠMÍD, Svatý stolec v době světových válek 20. století. Pokus o komparaci postoje Benedikta XV. a Pia XII. Eva VYBÍRALOVÁ, Mimořádné papežské fakulty. Reakce katolické církve na situaci hrozícího pronásledování v 1. polovině 20. století

diskuse

12.30–13.15 – přestávka

13.15–14.10
Zdeněk R. NEŠPOR, Krizový management, aneb první dekády řízení Církve československé (husitské)

Markéta DOLEŽALOVÁ, Apoštolát III. řádu sv. Františka, reakce na sociální problémy nastolené velkou hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století

diskuse

14.10–15.05
Martin JINDRA, Zrod Pracovní skupiny umělců Církve českomoravské v kontextu kritického období protektorátu

Miroslav KUNŠTÁT, Válečný „pražský model“ německého teologického učiliště pro střední, východní a jihovýchodní Evropu a jeho transformace po roce 1945

diskuse

15.05–15.20 – přestávka

15.20–16.15
Peter BORZA, Reakcie biskupov, kňazov a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi v Československu na rozhodnutie tzv. Prešovského soboru a násilnú pravoslavizáciu

Stanislava VODIČKOVÁ, Sekretariát řeholních společností – milník v dějinách řeholního života v komunistickém Československu

diskuse

úterý 9. 11.

KRIZE A NÁBOŽENSKÉ IDEJE, REFORMY, MYŠLENÍ

9.45–10.40
Martin ŠENK, Proměna úlohy biskupa a biskupského ideálu v době stěhování národů

Václav DRŠKA, Mezi gens a regnum. Církev a její role na pomezí krize tradiční společnosti a vznikem raně středověkého státu

diskuse

10.40–10.55 – přestávka

10.55–12.15
Martin DEKARLI, Kristův zákon a predestinace. Jan Hus († 1415) jako architekt české cesty řešení pozdně středověké krize církve

David RADEK, Krize církve nebo víry? Slezská církev na sklonku středověku a v počátcích novověku

Petr VOREL, Církevní reforma bez účasti představitelů církve. Augšpurský Interim z roku 1548 jako mocenský nástroj císaře Karla V.

diskuse

12.15–13.00 – přestávka

13.00–13.55
Tomáš ČERNUŠÁK, „Le cagioni de’ presenti e passati tumulti dell’Imperio …“ Krize v římsko-německé říši v reflexi papežství dvacátých let 17. století Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Krize, nouze svědomí a knihy o stálosti a konverzi v těsně pobělohorském období

diskuse

13.55–15.15
Michal SKLENÁŘ – Radek MARTINEK, Privilegii proti krizi. Kontexty ustavení nového vizuálního kódu západní církve v piánské epoše

Hana STOKLASOVÁ, Reakce katolické církve na krizi přechodových rituálů v době modernizace a sekularizace společnosti (1850–1918)

Michaela LENČÉŠOVÁ, Blondelizmus ako palingenetický projekt „totálneho katolicizmu“ Štefana Polakoviča

diskuse

15.15–15.30 – přestávka

15.30–17.00
Peter MORÉE, Reakce českých evangelíků na počátky holocaustu v české společnosti 1938–1941

Tomáš PETRÁČEK, Modernistická nebo antimodernistická krize? K ambivalenci užívání pojmu krize v církevních dějinách

diskuse

Jaroslav ŠEBEK, Závěrečné shrnutí

závěrečná diskuse

Podrobnosti

Zahájení:
8. listopadu 2021 v 9:45
Ukončení:
9. listopadu 2021 v 17:00
Rubriky Akce:
,

Pořadatelé

Historický ústav AV ČR
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny

Místo konání

Akademické konferenční centrum
Husova 4a
Praha, 11000 Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
http://www.akc-avcr.cz/